Shark - Korporativna sigurnost
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Korporativna sigurnost
Korporativna sigurnost
Korporativna sigurnost
shark-detektiv - Korporativna sigurnost

Privatna detektivska gencija Shark Licrus jedan je od pionira na području korporativne sigurnosti u Hrvatskoj, a to dokazuju i brojni veliki klijenti s kojima je do sada uspješno surađivala, među kojima se svakako najviše ističe holding Hrvatskih Željeznica koji je angažmanom stručnjaka iz agencije otkrio krađe i malverzacije teške nekoliko milijuna kuna! Upravo je taj slučaj, popraćen od strane svih većih medija, dokaz koliku štetu kompaniji mogu prouzročiti „rupe“ u sigurnosnom sustavu, koje su vješto iskoristili radnici u suradnji s vanjskim partnerima. Osim slučajeva klasičnih krađa i prevara, agencija se bavi izgradnjom učinkovitog sigurnosnog sustava unutar svih sektora kompanije, kao i zaštitom od sve prisutnijih vanjskih prijetnji.

Zašto je korporativna sigurnost važna u modernom poslovnom okruženju?

U uvjetima brzog rasta međunarodnih tržišta i sve većih tehnoloških skokova, pogotovo na području informatike i telekomunikacija, korporativna sigurnost nameće se kao logičan korak u razvoju svake kompanije, s ciljem koordinacije zaštite i kontinuiteta poslovanja. Prijetnje s kojima se danas svaka kompanija svakodnevno suočava, kao što su organizirani gospodarski kriminal i razne financijske malverzacije, ali i „tradicionalni“ problemi poput krađa ili nemara radnika, zahtijevaju da se s njima suoči osnivanjem posebnog sektora unutar firme ili angažmanom vanjskih suradnika s bogatim iskustvom u rješavanju takvih situacija.

Da li je svijest o potrebi za većom razinom sigurnosti dovoljno razvijena?

Među širom javnosti, opće je prihvaćeno mišljenje kako je korporativna sigurnost samo još jedna „izmišljena“ komplicirana fraza kojom se žele opravdati velika ulaganja u običnu fizičku zaštitu u obliku alarmnih sustava, video nadzora i zaštitarskih tvrtki. Iako su i navedeni elementi jedan veoma važan dio strukture korporativne sigurnosti, nikako se ne može reći kako proces korporativne zaštite počinje i završava s angažmanom zaštitarske tvrtke. Na sreću, ovakav simplificirani pogled na ovu tematiku polako postaje stvar prošlosti, a o pitanjima upravljanja poslovima sigurnosti u tvrtkama, financijskim institucijama i državnoj upravi u Hrvatskoj se prvi put na visokoj razini govorilo na konferenciji „Korporativna sigurnost 2008“ u Zagrebu, koja je okupila više od 100 sudionika iz hrvatskog poslovnog svijeta. Danas, sve više kompanija u Hrvatskoj vodi računa o ukupnoj sigurnosti poslovanja, što svakako uključuje i vrlo širok pojam i iz domene istražiteljske djelatnosti.

S kojim se problemima najčešće suočava moderna kompanija?

Iako će većina možda pomisliti kako najveći dio problema s kojima se danas suočavaju tvrtke proizlazi iz tržišta ili vanjskog okruženja, istina je najčešće nešto drugačija. Naime, uzrok većine sigurnosnih propusta nalazi se unutar same kompanije, bilo da je riječ o ljudskom faktoru, što je najčešće slučaj, ili pak o potpuno krivo postavljenoj sigurnosnoj strategiji. Tehnički problemi su ustvari izrazito rijetki jer, ako malo bolje razmislimo, današnja tehnologija je pouzdana i dosta predvidljiva, dok to s ljudima nipošto nije slučaj.

Pomažemo Vam da izgradite učinkovit sigurnosni sustav!

Sigurnosna politika koju promovira Shark Licrus nalaže razvoj preventivnog sustava zaštite od svih oblika industrijske špijunaže, tjelesnu i tehničku zaštitu imovine, analizu financijskih i tržišnih rizika, provjeru zaposlenika – kako sadašnjih tako i potencijalnih, sve sigurnosne provjere managmenta, te prikupljanje relevantnih podataka o konkurenciji i poslovnim partnerima kako bi se mogućnost nepredviđenih situacija svela na minimum. Svakako je važno napomenuti da svaka kompanija ima i određene štete od provođenja svih vrsta kaznenih djela – krađe, prijevare, krivotvorenja, zlouporaba položaja i ovlasti, a u suzbijanju svih navedenih vrsta kaznenih djela Detektviska Shark Licrus je u dosadašnjem poslovanju imala izuzetne rezultate te je postigla velike uštede kompanijama od kojih je bila angažirana. Osim implementacije najmodernijih tehnologija i tehnika zaštite, visoka važnost pridaje se i kontinuiranoj edukaciji. Svakako je važno spomenuti da su svi djelatnici i stručni suradnici Detektviske agencije Shark Licrus visoko profesionalni i educirani u svezi obavljanja poslova. Jednostavno, u današnjem visoko umreženom svijetu korporativna sigurnost više nije nešto što se jednostavno „odrađuje“ već nešto što se „živi“ na svim stepenicama hijerarhije unutar kompanije: od visokog managementa do najniže razine zaposlenika.

detektiv Shark icon
SAZNAJTE VIŠE / IZNESITE SLUČAJ
cellphone icon outline+385 98 471 459
phone icon outline+385 1 4614 618
mail icon outlineshark@shark-detektiv.eu

Shark Licrus | Detektivska Agencija © 2024