Shark - Detektivske usluge i poslovi
shark-detektiv - detektivske usluge i poslovi
shark-detektiv - detektivske usluge i poslovi
Detektivske usluge i poslovi
Detektivske usluge i poslovi
shark-detektiv - detektivske usluge i poslovi
Detektivske usluge i poslovi
shark-detektiv - usluge i poslovi

Korporativna sigurnost

Korporativna sigurnost nisu samo fizička i tehnička zaštita nego i zaštita informacijskog sustava, intelektualnog vlasništva, robnih marki i sl., a što su svjetske kompanije počele masovnije primjenjivati od osamdesetih godina.

Suvremeni koncept sigurnosti poslovnog subjekta polazi od tri temeljne postavke:

 1. nedostatak svijesti o postojanju ugroženosti poslovnih subjekta i potrebi uspostave odgovarajućih sigurnosnih mehanizama
 2. sigurnost nije jednostavno tehničko pitanje, već strategijsko
 3. koncentracija na vanjska ugrožavanja (insideri uzrok kršenja sigurnosnih procedura u 80% svih slučajeva).

Dosadašnji koncept sigurnosti poslovnih subjekta bio je usredotočen na uspostavu mehanizama informatičke sigurnosti (primjerice u 70% slučajeva gubitka informacija uzrok ljudski faktor, a ne informatička tehnologija).

Osnovna obilježja:
Korporativna sigurnost: ukupna sigurnost korporacije (sigurnost integrirani pojam).

 • cilj korporativne sigurnosti – ostvarenje sigurnosti poslovnog uspjeha kompanije
 • korporativna sigurnost u suvremenim uvjetima postala strateška funkcija kompanije
 • definira jedinstvenu sigurnosnu politiku poslovnog sustava i njezino jedinstveno provođenje u praksi.
Je li korporativna sigurnost institucionalizirana profesija?
Kompleksnost profesije: stručnjaci za korporativnu sigurnost danas se suočavaju s teškim zadacima: moraju istovremeno podržavati rastuće poslovne potrebe i onemogućiti sve sofisticiranije atake na kompanije.

Funkcije korporativne sigurnosti:
 • administrativna sigurnost procedure i politike
 • fizička i tehnička sigurnost postrojenja i druga imovina
 • sigurnost vlasništva i vanjskih partnerstva
 • osobna sigurnost, zaštita ljudi, zaštita na radu
 • programi izobrazbe i razvoja svijesti u odnosu na sigurnost edukacija uposlenih
 • istrage, program zaštite od kriminala, pružanje sigurnosne podrške u odnosu na ugovore i poslove sa partnerima
 • informacijska sigurnost , sigurnost menadžera, sigurnost na raznim poslovnim događajima.
Sigurnosni konzalting
Naš posao uključuje određivanje i izradu pravilnika o poslovnim tajnama firme, propisa za zaposlenike, pomoć u pripremi projekata za financiranje iz Fondova EU, te dobivanje NATO i EU sigurnosnih certifikata.
Procjena opasnosti i planova zaštite objekata

U procjeni opasnosti sagledavaju se svi oblici prijetnji tvrtke. Uključujući prijetnje usmjerene prema fizičkoj sigurnosti objekata i zaposlenika, ali isto tako i prema cjelokupnoj informacijskoj sigurnosti, na osnovu čega se klijentima predlažu odgovarajuća tehnička i organizacijska rješenja.

Sigurnosna politika

Sigurnosna politika tvrtke predstavlja temeljni dokument koji određuje pravce, napore, modele i resurse na temelju kojih se provode svi daljnji postupci u svrhu poboljšanja i očuvanja stanja sigurnosti.

Analize i upravljanje rizicima

Također smo upoznati s izradom tzv. analiza rizika prema kojima predlažemo u kojem smjeru rješavanja problema krenuti u eventualnim kriznim situacijama ili prevenciji istih.

Prikupljanje i analiza poslovnih podataka o konkurenciji

Naš posao uključuje i prikupljanje poslovnih podataka o određenim firmama, poslovnim partnerima ili konkurenciji; općenito, provjera cjelokupne situacije prije nego li klijent npr. stupi u poslovni odnos ili odluči investirati.
Zaštita od nelegalnog prikupljanja podataka (industrijske špijunaže) – Sukladno s poznavanjem zakonskih propisa i regulativa također smo u mogućnosti zaštititi firmu i zaposlenike od nelegalnog prikupljanja povjerljivih ili osjetljivih informacija i poslovnih tajni, ono što se često naziva i industrijskom špijunažom.

Sigurnost managmenta i zaposlenika

Ako je sigurnost firme i zaposlenika dovedena u pitanje predlažemo i organiziramo različite vidove zaštite; od zaštite osoba do zaštite događaja i objekata.

Obuka managmenta i zaposlenika

Nudimo i educiranje zaposlenika i upoznajemo ih s određenim aspektima industrijske špijunaže na koje trebaju obratiti pozornost ne bi li se zaštitili.
Primjena posebnih mjera tehničke zaštite (TSCM) – Pomoću moderne tehničke opreme vršimo protuprislušne preglede prostorija i vozila firme. Na tom području predlažemo i druga tehnička rješenja u cilju zaštite podataka i zaštite tzv. glasovne i elektroničke komunikacije.

Otkrivanje bračne prevare
Potraga za nestalim osobama
Ispitivanje boniteta i poslovanja (Business inteligence)
Prevare u osiguranju
Imovinskopravni odnosi

svi oblici ovršni postupci i dr.

Zlouporabe vlasništva

posebno industrijskog vlasništva, intelektualnog vlasništva i dr.

Prijevare

u svim oblicima, posebno u gospodarstvu, građanske prijevare, otkrivanje počinitelja

Bračni i postbračni sporovi

te zaštita prava malodobnika u slučajevima skrbništva

Zlouporaba osiguranja i izazivanje prometne nezgode

prijevare pri osiguranju

Traganje za nestalim osobama i predmetima
Traganje za osobama

koje su se udaljile od mjesta prebivališta

Provjere boniteta fizičkih i pravnih osoba

uspješnosti i poslovnosti fizičkih i pravnih osoba

Povrede radnih obveza

radne discipline

Detektivski savjeti

oblik pružanja stručne pomoći, koja se sastoji u intelektualnoj podršci, odnosno stručnom usmjeravanju stranaka pri njihovom rješavanju određenih situacija

detektiv Shark icon
SAZNAJTE VIŠE / IZNESITE SLUČAJ
cellphone icon outline+385 98 471 459
phone icon outline+385 1 4614 618
mail icon outlineshark@shark-detektiv.eu

Shark Licrus | Detektivska Agencija © 2024